CHÚNG EM CHĂM SÓC BỒN HOA

     Sau thời gian nghỉ tết cùng với gia đình và người thân, các em đã quay trở lại trường học, ngày đầu xuân năm mới các em  đã chăm sóc bồn hoa cây cảnh theo khu vực mình được phân công, các công việc như nhặt rác, nhổ cỏ, tưới nước, bón phân… được các em tham gia nhiệt tình.

     Qua các hoạt động chăm sóc này, giúp các em có ý thức bảo vệ môi trường, cây xanh, cùng góp phần xây dựng cho môi trường xanh - sạch - đẹp hơn. Sau đây là 1 số hình ảnh: