CHUYÊN ĐỀ CẤP CỤM MÔN MĨ THUẬT

       Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2019 chuyên đề cấp cụm môn Mĩ Thuật cấp tiểu học được tổ chức tại trường tiểu học Keo Lôm. Tới dự chuyên đề có các đ/c chuyên môn phòng , ban giám hiệu và các giáo viên môn Mĩ Thuật của các đơn vị trường trong huyện.

      Dưới dây là một số hình ảnh được ghi lại: