ĐẠI HỘI CHI BỘ 8 NHIỆM KÌ 2020-2022

         Ngày 12 tháng 12 năm 2019 chi bộ 8 trường Tiểu học Thị Trấn tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2022. Tới dự và chỉ đạo chi bộ có đồng chí Tòng Văn Toản- Phó bí thư đảng ủy thị trấn Điện Biên Đông. Chi bộ đã tổ chức bỏ phiếu kín bầu ra được ban chi ủy nhiệm kì 2020-2022 để xây dựng chi bộ luôn trong sạch vững mạnh.

           Dưới đây là một số hình ảnh đực ghi lại: