HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CỜ ĐỎ TRƯỚC GIỜ VÀO LỚP

    Để Xây dựng và quản lý nề nếp, khép học sinh đi dần vào nề nếp chung của Liên Đội, thực hiện tốt nội quy nhà trường, nhiệm vụ của người học sinh. Ngay từ đầu năm học bên đội đã thành lập được 1 đội cờ đỏ dưới sự chỉ đạo của cô tổng phụ trách đội, các em trong đội cờ đỏ đã đi vào hoạt động một cách hiệu quả. Hàng ngày các em phải có mặt tại vị trí kiểm tra đã được phân công thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao như: Kiểm tra khu vực vệ sinh ở các lớp, khu vực bồn hoa cây cảnh mà các lớp được phân công chăm sóc, kiểm tra việc thực hiện nội quy, nề nếp của học sinh như: Đi học đúng giờ, thực hiện giờ truy bài, đầu tóc, mặc đồng phục…Theo dõi tập thể dục giữa giờ, các hoạt động ca múa hát tập thể: việc xuống sân xếp hàng, tập có đều hay không,…

     Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của đội cờ đỏ:

 

 

 

Bài viết liên quan