HỘI NGHỊ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ VI BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

      Vào ngày 19 tháng 1 năm 2018, toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên trường tiểu học Thị Trấn đã tham gia Hội nghị học tập Nghị quyết lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Đảng ủy Thị Trấn triển khai. Dưới đây là một số hình ảnh đã được ghi lại:

Bài viết liên quan