HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TW ĐẢNG LẦN THỨ 11

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TW ĐẢNG LẦN THỨ 11

       Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại hội trường Ủy ban Thị trấn Điện Biên Đông diễn ra hội nghị triển khai thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 11 dưới sự chỉ đạo của đồng chí bi thư Đinh Trọng Ban. Các đ/c đảng viên trường Tiểu học Thị Trấn tham gia đầy đủ, đúng giờ. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc, toàn thể hội nghị đã nắm bắt được tình hình kết quả của hội nghị trung ương đảng lần thứ 11 một cách sâu sắc, rõ ràng nhất.

        Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: