HỘI THI KỂ CHUYỆN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

       Sáng ngày 11 tháng 09 năm 2019 trường Tiểu học Thị Trấn diễn ra hội thi kể chuyện dành cho học sinh và phụ huynh các trường Tiểu học dự án. Hội thi được tổ chức rất thành công, có sự góp mặt của các em học sinh và phụ huynh trường tiểu học Thị Trấn, các em học sinh và phụ huynh tham gia thi rất sôi nổi, hoàn thành xuất sắc phần thi của mình.

        Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: