HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 2017-2018

     Thực hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học và các chỉ tiêu đăng ký thi đua đầu năm, vào chiều ngày 22 tháng 5 năm 2017 nhà trường đã tiến hành họp bình xét thi đua một cách công bằng, khách quan đối với cán bộ giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp bình xét thi đua: