HỌP ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

      Vào chiều ngày 28/5/2018 toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên trường tiểu học Thị Trấn đã tiến hành đánh giá Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng dưới sự giám sát của phòng giáo dục, dưới đây là một số hình ảnh đã được ghi lại:

 

 

 

 

Bài viết liên quan