HỌP KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN CUỐI NĂM 2017

      Vào dịp cuối năm, các tổ chức đảng thường tiến hành kiểm điểm hoạt động của cấp ủy và từng đảng viên qua 1 năm công tác, để đánh giá đúng kết quả lãnh đạo của cấp ủy và từng đảng viên trong năm.

      Theo các công văn hướng dẫn của Đảng bộ Thị Trấn, sáng ngày 15/12/2017, chi bộ trường Tiểu học Thị Trấn đã tiến hành họp kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong chi bộ cuối năm 2017. Việc kiểm điểm đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên nhằm mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Chi bộ tiến hành kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc, khách quan, các đồng chí đảng viên đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm của đồng chí, đồng đội của mình. Dưới đây là một số hình ảnh đã được ghi lại:

 

 

Bài viết liên quan