KHAI MẠC HỘI THI TUYỂN CHỌN VẬN ĐỘNG VIÊN HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

      Sáng ngày 2 tháng 1 năm 2020 khai mạc hội thi tuyển chọn vận động viên huyện Điện Biên Đông tham gia hội khỏe phù đổng tỉnh Điện Biên lần thứ 10 năm 2020 tại trường Tiểu học Thị Trấn. Tham gia buổi khai mạc có các đồng chí trưởng, phó , chuyên môn phòng  GD&ĐT huyện Điện Biên Đông và tất cả các vận động viên cấp 1,2, tổ trọng tài trong toàn huyện.Qua hội thi sẽ chọn ra được những vận động viên xuất sắc nhất để tham gia thi cấp tỉnh mang về những giải vàng cho huyện nhà.

    Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: