LUYỆN TẬP EROBIC CHUẨN BỊ THI CẤP HUYỆN

      Để chuẩn bị cho thi hội tuyển chọn vận động viên huyện Điện Biên Đông tham gia hội khỏe phù đổng tỉnh Điện Biên lần thứ 10 , các em học sinh trường tiểu học Thị Trấn đã nỗ lực tham gia tập luyện rất hăng say và nhiệt tình. Những động tác khó, nhanh,uyển chuyển các em đều được giáo viên huấn luyện rất kĩ lưỡng. Hy vọng cả cô và trò có những bài erobic thật đặc sắc để biểu diễn trong buổi thi và đạt được kết quả cao.

     Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: