NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH

         Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ V vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2018. Trường Tiểu học Thị Trấn đã tổ chức “Ngày hội đọc sách” cho toàn thể các em học sinh trong toàn trường và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các em. Trong “Ngày hội đọc sách” các em đã được nghe tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích “Ngày sách Việt Nam’’. Các em tham gia đọc sách hướng tới xây dựng một xã hội học tập, đó là một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng, xã hội. Dưới đây là một số hình ảnh đã được ghi lại:

Bài viết liên quan