TẶNG QUÀ TÌNH THƯƠNG

     Chương trình An sinh xã hội, tặng xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật, nghèo huyện Điện Biên Đông tại trung tâm Hội nghị huyện Điện Biên Đông. Những em nghèo, mồ côi, tàn tật được chương trình tặng quà và xe, đó là nguồn động viên rất lớn đối với những học sinh kém may mắn.Trường tiểu học Thị Trấn  cũng có 3 học sinh được chương trình tặng quà và xe.

    Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại: